UL CSS

Tổng hợp các kiểu style UL cho các bạn nào không nhớ, coppy+pate là được nhé!!! Các kiểu List-style của UL ul.a {list-style-type: ...


Tổng hợp các kiểu style UL cho các bạn nào không nhớ, coppy+pate là được nhé!!!

Các kiểu List-style của UL

ul.a {list-style-type: circle;}
ul.b {list-style-type: disc;}
ul.c {list-style-type: square;}
ol.d {list-style-type: armenian;}
ol.e {list-style-type: cjk-ideographic;}
ol.f {list-style-type: decimal;}
ol.g {list-style-type: decimal-leading-zero;}
ol.h {list-style-type: georgian;}
ol.i {list-style-type: hebrew;}
ol.j {list-style-type: hiragana;}
ol.k {list-style-type: hiragana-iroha;}
ol.l {list-style-type: katakana;}
ol.m {list-style-type: katakana-iroha;}
ol.n {list-style-type: lower-alpha;}
ol.o {list-style-type: lower-greek;}
ol.p {list-style-type: lower-latin;}
ol.q {list-style-type: lower-roman;}
ol.r {list-style-type: upper-alpha;}
ol.s {list-style-type: upper-latin;}
ol.t {list-style-type: upper-roman;}
ol.u {list-style-type: none;}
ol.v {list-style-type: inherit;}

Sử dụng ảnh làm style

ul { list-style-image: url('sqpurple.gif');}

Thụt đầu dòng

ul { list-style-position: inside;}

Không thụt đầu dòng

ul { list-style-position: outside;}

CSS cho list-style

.listStyle {   color: red; 

Còn nhiều kiểu khác nhưng mà không phổ biến các bạn thích kiểu gì có thể để lại comment mình hỗ trợ nhé.

N.S

Related

css 6266523155605619343

Post a Comment

emo-but-icon

Tin trong tuần

item