Hãy trân trọng những người cho bạn vay tiền

- Điều khó nhất là gì?  - Là vay tiền. #1 Người sẵn sàng cho bạn vay tiền, là quí nhân của bạn. #2 Không những cho bạn vay tiền, họ c...

- Điều khó nhất là gì? 
- Là vay tiền.

#1 Người sẵn sàng cho bạn vay tiền, là quí nhân của bạn.

#2 Không những cho bạn vay tiền, họ còn không đặt ra bất kì điều kiện gì cho bạn. Chắc chắn là quí nhân của các quí nhân.

Related

img 3249071158833159125

Post a Comment

emo-but-icon

Tin trong tuần

item