DVD PHP & MySQL + izCMS Của Izwebz

Nếu bạn muốn học PHP & MySQL để làm Wordpress   thì tôi khuyên bạn hãy học hết những gì có ở trong 2 DVD này là đủ. Tóm tắt bộ DVD...


Nếu bạn muốn học PHP & MySQL để làm Wordpress thì tôi khuyên bạn hãy học hết những gì có ở trong 2 DVD này là đủ.

Tóm tắt bộ DVD PHP & MySQL + izCMS Của Izwebz:

Chương 1: Giới thiệu
Chương 2: Biến, chuỗi và mảng
Chương 3: Vòng lặp
Chương 4: Hàm
Chương 5: POST, GET, COOKIES, SESSION
Chương 6: SQL
Chương 7: JOIN SQL
Chương 8: izCMS
Chương 9: Bảo mật

Trọn bộ DVD PHP & MySQL + izCMS Của Izwebz dowload tại đây:

https://drive.google.com/file/d/0B9RhQVE0_Dgib1VYMW1hVk5sTUk/view


N.S

Related

wordpress 4655427517147214658

Post a Comment

emo-but-icon

Tin trong tuần

item