CSS Border

Tổng hợp các hiệu ứng CSS Border cho các bạn nào không nhớ thì xem lại nhé. The  border-style   dotted  - Chấm chấm dashed  - Gạ...


Tổng hợp các hiệu ứng CSS Border cho các bạn nào không nhớ thì xem lại nhé.

The border-style 
  • dotted - Chấm chấm
  • dashed - Gạch đoạn
  • solid - Đậm
  • double - Nét đôi
  • groove - Như hình
  • ridge - Như hình
  • inset - Như hình
  • outset - Như hình
  • none - Không có
  • hidden - Ẩn


Related

wordpress 3087838518738314852

Post a Comment

emo-but-icon

Tin trong tuần

item