Hướng dẫn đăng bài website Vicsshop

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị theo user & mật khẩu cung cấp Giao diện quản lý như hình bên dưới, để đăng sản phẩm mới c...Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị theo user & mật khẩu cung cấp

Giao diện quản lý như hình bên dưới, để đăng sản phẩm mới click chuột vào phần bài viết chọn viết bài mới như hình bôi đỏBước 2: Nhập tên sản phẩm vào phần (1) nội dung mô tả sản phẩm viết trong phần (3) phần (2) để thêm ảnh cho bài viết.

Thêm chuyên mục cho sản phẩm ở bên tay phải sản phẩm.


Bước 3: Thêm ảnh cho bài viết như hình bên dưới, click vào phần thêm media chọn tab (1) tải tập tin lên sau đó chọn ảnh cần thêm và upload.


Bước 4: Nhập giá sản phẩm giá khuyến mại là giá bán hay giá hiển thị còn giá gốc là giá chưa giảm, trong trường hợp không giảm giá chỉ cần điền giá khuyến mại không cần giá gốc.Bước 5: Chọn ảnh đại diện cho sản phẩm click chuột vào (3)  chọn ảnh tiêu biểu chọn một ảnh làm ảnh đại diện cho sản phẩm.

Kết thúc chọn đăng bài viết là xong?

Related

support 7430296319206606627

Post a Comment

emo-but-icon

Tin trong tuần

item